Fall 2019, Teaching Assistants Office Hours

Full Name Office # Office Hours
 
TA Assignment
Bradley Dougherty SH 223    
Yunju Im SH 257    
Rui Jin SH 266    
Sak Lee SH 213     
Alex Liebrecht SH 213     
Steven Manning SH 267    
Daniel Niv SH 350    
Ruida Song SH 350    
Siyang Tao SH 266    
Wenda Tu SH 257    
Chunlei Wang SH 267    
Hongda Zhang SH 213    
Xingyu Zhou SH 267    
Qiansheng Zhu 350 SH